Cookie- og persondatapolitik

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

1) Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og så vi kan dokumentere dette efter fælles branchestandarder.

1. Ejeroplysninger

Websitet ejes og publiceres af:

Feriehusudlejning V/ Britta Munch

Strandvejen 5
Tornby strand
9850 Hirtshals
Danmark

mail@munchtornbystrand.dk

CVR: 45572153

Telefon: +45 98977115
E-mail: mail@munchtornbystrand.dk
Hjemmeside: www.munchtornbystrand.dk

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem.
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere, og vore brugeres interesser, for at kunne tilpasse indhold herefter.

2.5 Hvilke cookies benyttes på vores website

Websitet bruger følgende cookies:

1) Google Analytics - til at måle trafikken på websitet

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Privatlivspolitik

Feriehusudlejning V/ Britta Munchs privatlivspolitik som er gældende for oplysninger om kunder, samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner hos disse.

Beskyttelse af dit privatliv

 1. Vi tager behandling af dine personoplysninger alvorlig
 2. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling
 3. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning
 4. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet hos Feriehusudlejning V/ Britta Munch, når du som kunde bruger vores cloud tjeneste Feriehusudlejning V/ Britta Munch, herunder hvordan oplysninger om kontaktpersoner hos kunden behandles. Privatlivspolitikken dækker ligeledes, hvordan vi behandler personoplysninger om vores samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner hos disse samt besøgende på vores hjemmeside.

Dataansvar og kontaktoplysninger

Feriehusudlejning V/ Britta Munch er dataansvarlig og er ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Feriehusudlejning V/ Britta Munch har følgende kontaktoplysninger:

Adresse: Strandvejen 5, Tornby. 9850 Hirtshals
E-mail: mail@munchtornbystrand.dk
Hjemmeside: www.munchtornbystrand.dk
CVR: 45572153

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Kunder og kontaktpersoner
Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontrakten med kunden, herunder forestå driften af cloudtjenesten Feriehusudlejning V/ Britta Munch. Vi behandler således følgende såkaldte almindelige personoplysninger om kunder og kontaktpersoner, idet personoplysninger er modtaget fra kunderne selv eller fra forskellige kontaktpersoner hos kunderne:

 1. Navne på kontaktperson
 2. Adresser
 3. Telefonnumre
 4. E-mail
 5. Kundenummer
 6. Korrespondance
 7. Bankoplysninger

Samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner hos disse
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner hos disse, idet personoplysninger er modtaget fra samarbejdspartnerne/leverandørerne selv eller fra forskellige kontaktpersoner hos disse:

 1. Samme kontaktoplysninger som for kunder og kontaktpersoner hos disse.
 2. Oplysninger om køb og øvrige henvendelser mellem Feriehusudlejning V/ Britta Munch og samarbejdspartnere/leverandører vedrørende deres kontraktforhold og samarbejde.

Besøgende på vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside, registrer vi, hvilke sider du har kigget på og hvornår, hvilken browser du bruger, og hvilken IP-adresse du har samt øvrige cookie-data. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften af hjemmesiden samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Formål og retsgrundlag for behandlingen

Formålet og retsgrundlaget for behandling af ovennævnte oplysninger er følgende:

Kunder og kontaktpersoner hos disse
Løbende administration af oplysninger om kunder, herunder potentielle og tidligere kunder, i forhold til salg, optimering, videreudvikling, levering og drift af cloudtjenesten Feriehusudlejning V/ Britta Munch, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for at opfylde en kontrakt og indgåelse af kontrakter samt artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Feriehusudlejning V/ Britta Munch legitime interesse er at kunne betjene sine kunder og modtage leverancer fra leverandører/samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner hos disse
Løbende administration af aftaler og indgåelse af aftaler med samarbejdspartnere/leverandører, herunder nuværende og tidligere samarbejdspartnere/leverandører, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for at opfylde en kontrakt og indgåelse af kontrakter samt artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Feriehusudlejning V/ Britta Munch legitime interesse er at kunne modtage leverancer fra samarbejdspartnere/leverandører.

Besøgende på hjemmesiden
Analyse/statistik for og optimering af hjemmeside, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om legitim interesse, hvor Feriehusudlejning V/ Britta Munch legitime interesse er at optimere hjemmesiden.

Opbevaring af oplysninger

Kunder/samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner: Personoplysninger for disse slettes senest 3 år efter endt ophørt samarbejde på baggrund af forældelsesreglerne, medmindre der er en saglig grund til længere opbevaring, herunder verserende tvist. Bogføringsrelevante oplysninger opbevares dog i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Besøgende på vores hjemmeside: Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 26 måneder efter indsamlingen.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til:

 1. Vores revisor
 2. Vores bank
 3. Vores advokat
 4. Vores bogholder

Derudover videregives oplysningerne til andre, hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt eller det er nødvendigt for at varetage interesser i forbindelse med en konkret tvist m.v.

Vi videregiver ikke herudover personoplysninger til tredjepart, medmindre der forelægger en retskendelse.

I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter vi følgende kategorier af databehandlere, som vi overlader personoplysninger til:

 1. Cloudtjenester som eksempelvis CRM, faktureringssystem og analyseværktøjer
 2. Hosting

Overførsel til tredjelande

Via vores databehandlere foretager vi overførsel af personoplysninger til USA, som er et usikkert tredjeland. Overførslen baseres på EU-Kommissionens standardbestemmelser. Du kan finde en liste over disse databehandlere og deres overførselsgrundlag på vores oversigt over underleverandører.

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Dine rettigheder er følgende:

Ret til indsigt (se personoplysninger): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning af personoplysninger: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger helt eller delvist tilbage. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på https://www.datatilsynet.dk.

Hvis der i forbindelse med din anmodning om brug af dine rettigheder hersker rimelig tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet. I sådant tilfælde vil vi behandle og registrere disse yderligere oplysninger om dig til dette formål, idet vi vil begrænse omfanget af sådanne data samt vores behandling heraf mest muligt.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefon: +45 33193200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk

Opdatering

Denne privatlivspolitik er senest opdateret 24. maj 2018 og vil løbende blive opdateret.