Lejebetingelser

Lejekontrakt

Lejekontrakten bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og Feriehusudlejning v/ Britta Munch. Den indgåede lejekontrakt er bindende. Lejekontrakten omfatter feriehuset, som beskrevet på hjemmesiden/kataloget. I feriehuset må der ikke være flere personer (over 2 år) end der er nævnt i lejekontrakten. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Lejemålet starter på ankomstdagen kl. 15 og slutter kl. 11 på afrejsedagen, hvis rengøring er bestilt så kl. 10.

 

Opvarmning af feriehuset

Det kan forventes, at ferieboligen er opvarmet, så huset er lunt ved ankomst. Måleraflæsning starter, når vi tænder for varmen og går dermed på lejers regning.

 

Rengøring

Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehuset skal afleveres rengjort medmindre der er bestilt rengøring. Eventuel nødvendig rengøring efter afrejse vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles ved Feriehusudlejning v/ Britta Munch mod betaling senest tirsdag før afrejse.

Huset skal forlades som det blev modtaget, altså møbler skal stå som de gjorde fra starten og eventuelle pyntegenstande skal sættes på plads. 

Er der bestilt rengøring og lejeperioden er 3 uger eller mere bliver der pålagt en ekstra betaling på 300,00 kr. oven i den pris der er for rengøringen.

Hvis der er hund eller kat med i huset, koster det 200,- kr. ekstra, dette skal betales ved afrejse.

 

Skader

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Såfremt der under lejeperioden skulle opstå skader, er lejer forpligtiget til at meddele Feriehusudlejning v/ Britta Munch herom. Skader der ikke er anmeldt før afrejse fra feriehuset vil blive repareret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid. Der er ikke fra Feriehusudlejning v/ Britta Munch side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

 

Betalingsbetingelser

1. rate er 30% af kontraktbeløbet og skal indbetales som anført på lejekontrakten.
2. rate skal betales senest 30 dage før ankomst.

Ved leje senere end 30 dage før ankomst forfalder hele beløbet til omgående betaling ved modtagelse af lejekontrakten. Alle priser er eksklusiv el, varme, vand og evt. olie. Disse ydelser opkræves særskilt - dog opkræves vand i huse uden vandur via lejebeviset.

 

Hund og kat

Når man har et kæledyr med på ferie forventes det naturligvis, at man tager hensyn til ejeren af huset og sørger for en grundigere rengøring af huset, og at man sikre sig at der ikke er ”efterladenskaber” på grunden ved afrejse. Hvis der er bestilt rengøring, koster det 200,- kr. ekstra hvis der er hund eller kat med, dette skal betales ved afrejse.

Kæledyr må under ingen omstændigheder komme op i møbler og senge.

Lejer betaler selv, hvis der skulle opstå skader pga. kæledyret i det lejede feriehus. Selvom kæledyr ikke er tilladt, kan vi ikke garantere, at der aldrig har været kæledyr i huset før.

OBS: Der er huse, hvor der kun tillades en lille hund, det vil sige en hund af en lille race med en højde på max 40 cm. 

 

Skadedyr

Insekter, mus osv. i eller omkring huset kan hverken ejer eller Feriehusudlejning v/ Britta Munch gøres ansvarlig for, men vil prøve at afhjælpe problemet.

 

Reklamationer

Skader og mangler i det lejede feriehus skal anmeldes til Feriehusudlejning v/ Britta Munch senest 24 timer efter lejemålets begyndelse. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal vi underrettes umiddelbart efter indflytning. Feriehusudlejning v/ Britta Munch kan traffes på +45 989 77 115

Reklamationer, som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke.

 

Afbestilling

1. rate skal betales senest 14 dage efter bestilling, medmindre andet er aftalt.
Dette beløb tilbagebetales ikke ved afbestilling, medmindre huset bliver genudlejet i samme periode (se neden for).

2. rate skal betales senest 30 dage før lejemålet begyndelse. Dette beløb tilbagebetales ikke ved afbestilling, medmindre huset bliver genudlejet i samme periode (se neden for).

Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillingsgebyr på 400,- kr.

- Afbestilling skal ske direkte til os, og skal være bekræftet fra vores side.
- Lejeaftalen kan overdrages til tredje person. Det er en forudsætning, at dette meddeles udlejningsbureauet skriftligt, og at lejeaftalen er til rettet tredje persons navn, inden lejemålets start.
- Påbegyndte lejemål, samt ekspeditionsgebyr, tilbagebetales ikke.

 

Ekspeditionsgebyr

Ekspeditionsgebyret er 99,- kr. og refunderes ikke ved afbestilling.

 

Afbestilling i forbindelse med sygdom.

Vi anbefaler at man får lavet en afbestillingsforsikring efter eget valg igennem ens eget forsikring, da dette ikke er en service vi formidler.

 

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl eller fejl på hjemmesiden.