Lejebetingelser

Lejekontrakt

Lejekontrakten bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og Feriehusudlejning v/ Britta Munch. Den indgåede lejekontrakt er bindende. Lejekontrakten omfatter feriehuset, som beskrevet på hjemmesiden/kataloget. I feriehuset må der ikke være flere personer (over 2 år) end der er nævnt i lejekontrakten. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Lejemålet starter på ankomstdagen kl. 15 og slutter kl. 11 på afrejsedagen, hvis rengøring er bestilt så kl. 10.

 

Opvarmning af feriehuset

Det kan forventes, at ferieboligen er opvarmet, så huset er lunt ved ankomst. Måleraflæsning starter, når vi tænder for varmen og går dermed på lejers regning.

 

Rengøring

Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehuset skal afleveres rengjort medmindre der er bestilt rengøring. Eventuel nødvendig rengøring efter afrejse vil blive udført for lejers regning. Slutrengøring kan bestilles ved Feriehusudlejning v/ Britta Munch mod betaling senest tirsdag før afrejse. Hvis der er hund eller kat med i huset, koster det 200,- kr. ekstra, dette skal betales ved afrejse.

 

Skader

Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Såfremt der under lejeperioden skulle opstå skader, er lejer forpligtiget til at meddele Feriehusudlejning v/ Britta Munch herom. Skader der ikke er anmeldt før afrejse fra feriehuset vil blive repareret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid. Der er ikke fra Feriehusudlejning v/ Britta Munch side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

 

Betalingsbetingelser

Forudbetaling på 30% af kontraktbeløbet skal indbetales som anført på lejekontrakten.
Restbeløbet skal betales senest 7 dage før ankomst.

Ved leje senere end 14 dage før ankomst forfalder hele beløbet til omgående betaling ved modtagelse af lejekontrakten. Alle priser er eksklusiv el, varme, vand og evt. olie. Disse ydelser opkræves særskilt - dog opkræves vand i huse uden vandur via lejebeviset.

 

Hund og kat

Når man har et kæledyr med på ferie forventes det naturligvis, at man tager hensyn til ejeren af huset og sørger for en grundigere rengøring af huset, og at man sikre sig at der ikke er ”efterladenskaber” på grunden ved afrejse. Hvis der er bestilt rengøring, koster det 200,- kr. ekstra hvis der er hund eller kat med, dette skal betales ved afrejse.

Kæledyr må under ingen omstændigheder komme op i møbler og senge.

Lejer betaler selv, hvis der skulle opstå skader pga. kæledyret i det lejede feriehus. Selvom kæledyr ikke er tilladt, kan vi ikke garantere, at der aldrig har været kæledyr i huset før.

OBS: Der er huse, hvor der kun tillades en lille hund, det vil sige en hund af en lille race med en højde på max 40 cm. 

 

Skadedyr

Insekter, mus osv. i eller omkring huset kan hverken ejer eller Feriehusudlejning v/ Britta Munch gøres ansvarlig for, men vil prøve at afhjælpe problemet.

 

Reklamationer

Skader og mangler i det lejede feriehus skal anmeldes til Feriehusudlejning v/ Britta Munch senest 24 timer efter lejemålets begyndelse. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal vi underrettes umiddelbart efter indflytning. Feriehusudlejning v/ Britta Munch kan traffes på +45 989 77 115

Reklamationer, som modtages ved og efter afrejse, anerkendes ikke.

 

Afbestilling

Ved opsigelse af lejemålet inden 60 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 15% af bruttolejen, dog min. 500kr. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet. Ved en eventuel genudlejning af et opsagt lejemål 1-59 dage før ankomst tilbagebetales den genudlejede bruttoleje minus 20%. Genudlejes lejemålet ikke, så følger ingen tilbagebetaling. Ved ændring af lejemålet beregnes et gebyr på 200kr.

 

Afbestilling i forbindelse med sygdom.

Vi anbefaler at man får lavet en afbestillingsforsikring efter eget valg igennem ens eget forsikring, da dette ikke er en service vi formidler.

 

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl eller fejl på hjemmesiden.